Tiến độ dự án VX VILLA ngày 26/6/2018

Tiến độ dự án VX VILLA ngày 26/6/2018

Tiến độ dự án VX VILLA ngày 26/6/2018 – chủ đầu tư Vạn Xuân Group

Tiến độ dự án VX VILLA TX39 ngày 26/6/2018

 

Tiến độ dự án VX VILLA TX39 ngày 26/6/2018

 

Tiến độ dự án VX VILLA TX39 ngày 26/6/2018

 

Tiến độ dự án VX VILLA TX38 ngày 26/6/2018

 

Tiến độ dự án VX VILLA TX38 ngày 26/6/2018

 

Tiến độ dự án VX VILLA TX38 ngày 26/6/2018

 

Tiến độ dự án VX VILLA TX38 ngày 26/6/2018