0968.035.035

[Update 10/08/2018] Tiến độ dự án Khu Biệt Thự VX VILLA TX39

[Update 10/08/2018] Tiến độ dự án Khu Biệt Thự VX VILLA TX39

Cập nhật tiến độ dự án khu biệt thự VX VILLA TX39 – CĐT Vạn Xuân Group

Thông tin dự án Khu biệt thự VX VILLA TX39

Hotline: 0968.035.035

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX39 hiện tại đã hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX39 hiện tại đã hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX39 hiện tại đã hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX39 hiện tại đã hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX39 hiện tại đã hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX39 hiện tại đã hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX39 hiện tại đã hoàn thiện phần thô.