0968.035.035

[Update 10/08/2018] Tiến độ dự án Khu Biệt Thự VX VILLA TX38

[Update 10/08/2018] Tiến độ dự án Khu Biệt Thự VX VILLA TX38

Cập nhật tiến độ dự án khu biệt thự VX VILLA TX38 – CĐT Vạn Xuân Group

Thông tin dự án Khu biệt thự VX VILLA TX38

Hotline: 0968.035.035

Khu Biệt Thự VX VILLA TX38 hiện tại đang hoàn thiện phần thô.

 

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX38 hiện tại đang hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX38 hiện tại đang hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX38 hiện tại đang hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX38 hiện tại đang hoàn thiện phần thô.

 

Khu Biệt Thự VX VILLA TX38 hiện tại đang hoàn thiện phần thô.