0968.035.035

Tag "vx villa"

Chủng loại vật tư VX VILLA TX39

STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 1 Sắt ɸ6->28 Việt – Nhật 2 Xi măng: – Dùng đổ bê tông

Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 ✅

Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 – Tầng Trệt   Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 – Tầng

Sắp công bố VX VILLA

Toạ lạc tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đang phát triển nhất quận 12,

Tiến độ khu biệt thự VX VILLA TX38 [23-05-2018] ✅

Tiến độ khu biệt thự VX VILLA TX38 [23-05-2018]

Tiến độ khu biệt thự VX VILLA TX39 [23-05-2018] ✅

Cập nhật tiến độ dự án biệt thự VX VILLA TX39.

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Biệt Thự] ✅

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Biệt Thự] ✅ – Tầng Trệt   Mặt bằng VX VILLA TX38 [Biệt Thự] ✅ – Tầng

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A2] ✅

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A2] ✅ – Lầu Trệt   Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A2] ✅ – Lầu 1  

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A1] ✅

Mặt bằng trệt – VX VILLA TX38 [Căn số 1]   Mặt bằng lầu 1 – VX VILLA TX38 [Căn