Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 ✅

Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 – Tầng Trệt

 

Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 – Tầng 1