0968.035.035

Mặt bằng dự án

Chủng loại vật tư VX VILLA TX38

STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 1 Sắt ɸ6->28 Việt – Nhật 2 Xi măng: – Dùng đổ bê tông

Chủng loại vật tư VX VILLA TX39

STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 1 Sắt ɸ6->28 Việt – Nhật 2 Xi măng: – Dùng đổ bê tông

Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 ✅

Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 – Tầng Trệt   Mặt bằng điển hình VX VILLA TX39 – Tầng

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Biệt Thự] ✅

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Biệt Thự] ✅ – Tầng Trệt   Mặt bằng VX VILLA TX38 [Biệt Thự] ✅ – Tầng

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A2] ✅

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A2] ✅ – Lầu Trệt   Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A2] ✅ – Lầu 1  

Mặt bằng VX VILLA TX38 [Căn A1] ✅

Mặt bằng trệt – VX VILLA TX38 [Căn số 1]   Mặt bằng lầu 1 – VX VILLA TX38 [Căn

Mặt bằng VX VILLA TX39

Mặt bằng tổng thể VX VILLA TX39